Visie


De visie achter het ontstaan van het Dispuut LYNX is terug te voeren op de betrokkenheid van de studenten binnen de U.T.V. Door de jaren heen zijn er veel studenten gekomen en gegaan. De kennis die is opgedaan bij die studenten, verdwijnt met het vertrek van hen. Door de oprichting van disputen wordt de kennis behouden. Daarmee wordt een kennisportal gecreĆ«erd van de oud-leden en reĆ¼nisten binnen het bedrijfsleven naar de leden van het Dispuut en de U.T.V.

 

De U.T.V. kende in de tijd voor dit dispuut twee andere disputen. Echter was er genoeg animo voor het oprichten van een nieuw dispuut, het Dispuut LYNX.

 

Het Dispuut LYNX is gestart met de gedachte de door de jaren heen opgedane kennis te bewaren voor haar leden en de U.T.V. Door dicht bij de U.T.V. te staan wordt getracht de disputen betrokken te houden bij de U.T.V. Door het betrokken houden van de afgestudeerde leden wordt ook een brede basis gelegd voor hulp aan de vereniging wanneer dit nodig mocht zijn. Door de gezelligheidsactiviteiten die dit dispuut ontplooit zal de hechte band tussen de U.T.V. en de leden van het dispuut sterk staan als een huis.